TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN HÒA TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ DẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN HÒA TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ DẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Để phục vụ cho công tác tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Nay trường mẫu giáo Thuận Hòa tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ GV – NV trong trường về tài liệu “ Hỏi đáp về bầu cử ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng trước : 31